Đầm vàng một lá cổ

SKU: D0223
450,000₫
Kích thước:

Mô tả

Đầm vàng một lá cổ

Chất liệu vải lụa dày mình

Cổ tim cách điểu, dáng ôm, hai túi trước

Sản phẩm liên quan

 Đầm babydoll lá xanh tay bèo  Đầm babydoll lá xanh tay bèo
465,000₫
 Đầm babydoll thổ cẩm cam hai dây  Đầm babydoll thổ cẩm cam hai dây
465,000₫
 Đầm cam cổ tim nẹp eo  Đầm cam cổ tim nẹp eo
465,000₫
 Đầm cam đất một lá cổ  Đầm cam đất một lá cổ
450,000₫
 Đầm cam một lá cổ  Đầm cam một lá cổ
465,000₫
 Đầm chấm bi nâu đỏ rút nhún  Đầm chấm bi nâu đỏ rút nhún
450,000₫
 Đầm vàng một lá cổ
 Đầm vàng một lá cổ
 Đầm vàng một lá cổ