Đầm xòe

 Đầm babydoll lá xanh tay bèo Đầm babydoll lá xanh tay bèo
465,000₫
 Đầm đen đỏ phối ren Đầm đen đỏ phối ren
450,000₫
 Đầm đỏ đô phối ren cột nơ eo Đầm đỏ đô phối ren cột nơ eo
490,000₫
 Đầm đỏ hoa hồng cổ diềm bèo Đầm đỏ hoa hồng cổ diềm bèo
465,000₫
 Đầm hoa hồng cổ tròn Đầm hoa hồng cổ tròn
450,000₫
 Đầm hồng lá tím cột nơ sau Đầm hồng lá tím cột nơ sau
465,000₫
 Đầm kem hoa đen cổ diềm bèo Đầm kem hoa đen cổ diềm bèo
465,000₫
 Đầm tím xòe tay nơ Đầm tím xòe tay nơ
465,000₫
 Đầm trắng họa tiết vân hoa Đầm trắng họa tiết vân hoa
490,000₫
 Đầm trắng phũ vai Đầm trắng phũ vai
550,000₫
 Đầm trễ vai xanh đen phối hoa Đầm trễ vai xanh đen phối hoa
490,000₫
 Đầm xanh hoa trắng cổ diềm bèo Đầm xanh hoa trắng cổ diềm bèo
465,000₫