Đầm xòe

 Đầm babydoll lá xanh tay bèo  Đầm babydoll lá xanh tay bèo
465,000₫
 Đầm đen đỏ phối ren  Đầm đen đỏ phối ren
450,000₫
 Đầm đỏ hoa hồng cổ diềm bèo  Đầm đỏ hoa hồng cổ diềm bèo
465,000₫
Hết hàng
 Đầm đỏ phối ren cột nơ eo  Đầm đỏ phối ren cột nơ eo
490,000₫
 Đầm hoa hồng cổ tròn  Đầm hoa hồng cổ tròn
450,000₫
Hết hàng
 Đầm hồng lá tím cột nơ sau  Đầm hồng lá tím cột nơ sau
465,000₫
 Đầm tím xòe tay nơ  Đầm tím xòe tay nơ
465,000₫
 Đầm trắng họa tiết vân hoa  Đầm trắng họa tiết vân hoa
490,000₫
 Đầm trắng phũ vai  Đầm trắng phũ vai
550,000₫
 Đầm trễ vai xanh đen phối hoa  Đầm trễ vai xanh đen phối hoa
490,000₫