Đầm đơn sắc

 Đầm cổ tim đắp cột nơ eo Đầm cổ tim đắp cột nơ eo
450,000₫
 Đầm đen hoa hồng phủ vai Đầm đen hoa hồng phủ vai
550,000₫
 Đầm đen xoắn ngực cổ tim Đầm đen xoắn ngực cổ tim
490,000₫
 Đầm đỏ cổ tim xoắn eo tay liền Đầm đỏ cổ tim xoắn eo tay liền
490,000₫
 Đầm đỏ cổ tròn vạt xéo Đầm đỏ cổ tròn vạt xéo
465,000₫
Hết hàng
 Đầm đỏ đô nhún rút cột dây Đầm đỏ đô nhún rút cột dây
490,000₫
 Đầm đỏ đô xoắn eo tay lỡ Đầm đỏ đô xoắn eo tay lỡ
490,000₫
Hết hàng
 Đầm đỏ đuôi cá diềm ren Đầm đỏ đuôi cá diềm ren
490,000₫
Hết hàng
 Đầm đỏ gạch bèo bên Đầm đỏ gạch bèo bên
490,000₫
Hết hàng
 Đầm đỏ ren cổ tim tay lỡ Đầm đỏ ren cổ tim tay lỡ
490,000₫
 Đầm đỏ tay phồng Đầm đỏ tay phồng
520,000₫
Hết hàng
 Đầm đỏ vạt xéo Đầm đỏ vạt xéo
465,000₫
 Đầm đỏ xòe cổ tim Đầm đỏ xòe cổ tim
520,000₫
 Đầm gấm đỏ cổ tim bên Đầm gấm đỏ cổ tim bên
490,000₫
 Đầm màu tay bèo phối ren Đầm màu tay bèo phối ren
450,000₫
 Đầm ren cổ tròn Đầm ren cổ tròn
490,000₫
 Đầm ren đen dáng A Đầm ren đen dáng A
465,000₫
 Đầm ren đỏ tùng xếp ly Đầm ren đỏ tùng xếp ly
465,000₫
Hết hàng
 Đầm tím kết nút cột nơ eo Đầm tím kết nút cột nơ eo
520,000₫
 Đầm tím xòe tay nơ Đầm tím xòe tay nơ
465,000₫