Đầm dài maxi

 Đầm đen hoa hồng phủ vai  Đầm đen hoa hồng phủ vai
550,000₫
 Đầm đỏ đuôi cá diềm ren  Đầm đỏ đuôi cá diềm ren
490,000₫
 Đầm hoa vàng maxi bèo vai  Đầm hoa vàng maxi bèo vai
490,000₫
Hết hàng
 Đầm maxi cam đất hoa trắng  Đầm maxi cam đất hoa trắng
490,000₫
 Đầm maxi đen bông dây  Đầm maxi đen bông dây
490,000₫
 Đầm maxi họa tiết paisley  Đầm maxi họa tiết paisley
490,000₫
 Đầm maxi lá xanh  Đầm maxi lá xanh
465,000₫
 Đầm maxi trắng thêu hoa  Đầm maxi trắng thêu hoa
450,000₫
 Đầm vàng hoa xanh hồng phũ vai  Đầm vàng hoa xanh hồng phũ vai
490,000₫
 Đầm xanh lá nâu xẻ tà  Đầm xanh lá nâu xẻ tà
490,000₫