Đầm dài maxi

 Đầm babydoll lá xanh tay bèo  Đầm babydoll lá xanh tay bèo
465,000₫
 Đầm xanh lá nâu xẻ tà  Đầm xanh lá nâu xẻ tà
490,000₫