Đầm dài maxi

 Đầm babydoll lá xanh tay bèo  Đầm babydoll lá xanh tay bèo
465,000₫
 Đầm babydoll thổ cẩm cam hai dây  Đầm babydoll thổ cẩm cam hai dây
465,000₫
Hết hàng
 Đầm maxi kem hoa nâu phũ vai  Đầm maxi kem hoa nâu phũ vai
490,000₫
 Đầm maxi thổ cẩm tầng tay bèo  Đầm maxi thổ cẩm tầng tay bèo
465,000₫
Hết hàng
 Đầm maxi vàng lá xanh cổ sơ mi  Đầm maxi vàng lá xanh cổ sơ mi
490,000₫
 Đầm thổ cẩm xanh nẹp eo tay bí  Đầm thổ cẩm xanh nẹp eo tay bí
450,000₫
 Đầm xanh lá nâu xẻ tà  Đầm xanh lá nâu xẻ tà
490,000₫